15.11.11

:: เหรียญสองด้าน ::สิ่งที่ฉันพูดไป ฉันไม่เคยทำได้เลย
แต่สิ่งที่ฉันไม่เคยพูดเลย ฉันกลับทำได้ทุกครั้งไป


No comments:

Post a Comment