2.12.11

:: ข้าพเจ้ามิใช่นักสร้างวิมานบนอากาศ ::


ประสบการณ์   ข้าพเจ้าเลี่ยงที่จะใช้คำ ๆ นี้ 
แต่อยากจะเรียกว่าเป็น ความชำนาญ
มันจะเป็นผู้เลือกทางแก่ตัวท่านเอง
ว่าอะไรควรถอด อะไรควรใส่
อะไรควรเข้า อะไรควรออก
อะไรควรเก็บ อะไรควรทิ้ง
และอะไรที่ควรจดจำเพื่อใช้เป็นประโยชน์  [...]

No comments:

Post a Comment