10.12.11

:: คบเพลิง ::


เพลิงไฟแห่งความแค้นจะเผาผลาญมล้างสิ้น
สำหรับผู้ที่จุดมันขึ้นด้วยความเกลียดชังภายในใจ
หาใช่แก่ผู้อื่นที่จะได้รับมัน ...


No comments:

Post a Comment