2.12.11

:: จงระวังทางข้างหน้าและที่สำคัญยิ่งกว่า จงระวังผู้นำทางไป ::"จงระวังทางข้างหน้าและที่สำคัญยิ่งกว่า
จงระวังผู้นำทางไป"
    ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเขาผู้นั้นกำลังหลงทาง ? (ไม่มีใครตอบได้ นอกจากผู้นำทางเอง) คุณกำลังก้าวเดินตามผู้นำที่กำลังหลงทางอย่างนั้นหรือ ! ขอให้คุณหยุด ณ ตรงนั้น หันกลับเพื่อเลือกเส้นทางใหม่ให้แก่ตัวคุณเอง เมื่อคุณเดินทางผิดอาจต้องเสียเวลาเดินทางกลับไปเริ่มต้น ณ จุดเดิมอีกครั้ง อีกทั้งเสียเวลาเดินทางไป-กลับเป็นเท่าตัวของระยะเวลาที่เดินทางไปแล้วทั้งหมด ก็ยังจะดีเสียกว่า รู้ตัวเมื่อสุดทางเสียแล้ว
    แต่ชีวิตนี่สิ ... เลือกกลับไปยังจุดเริ่มต้นเดิมไม่ได้อีกแล้ว และถือว่ามาไกลเกิินกว่าจะย้อนกลับได้ แต่ละเหตุการณ์ ช่วงวัย เปลี่ยนผันไปตามการเคลื่อนตัวของแผนที่ชีวิต อาจเิกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และครั้งสุดท้ายในชีวิต ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวรอบสอง ผิดพลาดคือผิดพลาด เก็บไว้ได้เพียงเป็นประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในครั้งต่อไป ไม่แน่ว่ายังมีใครบางคน ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเดินทาง-เวียนวน-แก้ไข-เริ่มใหม่ ซ้ำ ๆ อยู่กับแผนที่ฉบับเดิมของเขาเอง ไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางสักที และเป็นไปได้ว่า คุณเองก็อาจจะกำลังหลงทางอยู่ก็เป็นได้ ...

No comments:

Post a Comment