18.12.11

:: ไม่อยากพูดย้ำอีกเป็นครั้งที่ 2 ::


จงเรียนรู้มารยาทจากคนไร้มารยาท

No comments:

Post a Comment