16.12.11

:: กิ้งก่าเปลี่ยนสี ::


วิธีการที่ง่ายที่สุดอย่างหนึ่ง...ที่ข้าพเจ้ามักจะใช้อยู่เสมอ
เพื่อไม่ให้ดูแปลกแยกกับสังคมจนเกินไปนัก
(อันที่จริงก็ไม่ไ้ด้ตัดขาดจากกันมากสักเท่าไหร่ 
มองออกไปคุณก็มนุษย์ปุถุชนธรรมดา
เมื่อมองกลับมายังตัวของข้าพเจ้าเอง ก็เช่นเดียวกัน)
คุณเองก็นำไปใช้ได้เช่นกัน เมื่อต้องจ้องประสานสายตากับคนแปลกหน้า
พวกเขาทั้งหลาย มักจะมองราวกับว่าคุณมิใช่เผ่าพันธุ์เดียวกับเขาเหล่านั้น
หรือไม่ก็อาจบั่นทอนความรู้สึกมั่นใจของคุณลงได้
เพราะอาจมีสิ่งผิดปกติน่าอับอายใด ๆ เกิดขึ้นกับคุณ
ดังนั้น มันเป็นเรื่องง่ายมากที่จะแสดงออกแก่ทุกคน
เพียงแค่คุณทำตัวให้แนบเนียนไปกับคนอื่น ๆ เท่านั้นเอง
มันอาจเป็นเรื่องง่ายมาก ๆ สำหรับคุณ
นั่นเพราะเราทุกคน คือ ผู้แต่งบท
เรา คือ นักแสดงเจ้าบทบาท
เรา คือ มืออาชีพ
เล่นตามบทของคุณ เล่นมันให้ดีที่สุด :)


No comments:

Post a Comment