19.12.11

:: Timeless ::

ว่าด้วยบุคคลที่น่าสนใจอันควรแก่การศึกษา

1) บุคคลตัวอันตรายผู้ใช้ชีวิตภายใต้ซอกหลืบ มุมมืดของสังคม เช่น นักโทษแดนประหาร อาชญากร โสเภณี มือปืน โจร เจ้าพ่อ แก็งค์มาเฟีย บุคคลนอกรีต เหนือกฏหมายทั้งหลาย

2) กลุ่มบุคคลที่ใช้ชีวิตสไตส์โรบินฮู้ด รวมทั้งเหล่าวณิพกพเนจร กลุ่มคนเร่ร่อน จรจัด ไร้ที่อยู่อาศัย คนเสียสติ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ (Homeless) ฯลฯ ซึ่งสามารถพบเห็น "ผู้บุกเบิก" หรือ "ผู้ถูกเลือก"(ข้าพเจ้าเรียกเขาเช่นนั้น) ได้ทั่วไปตามข้างถนนหรือบนทางเท้า อย่างน้อยพวกเขาได้ช่วยจุดประกายทำให้เ้ราเห็นมุมบวกของชีวิตว่า "ตัวเรานั้นมีมากกว่าพวกเขาในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา ความเป็นอยู่แต่ไม่ได้หมายรวมถึงระดับจิตใจจะดีกว่า หรือมากกว่า"

3) คำพูดของผู้แก่ชรา สูงอายุ นับว่ามีความสำคัญมากเสมือนกับได้พูดคุยกับผู้ทรงภูมิ ช่ำชอง เจนโลกมาแต่ในครั้งอดีต จึงถือว่าช่วยย่นระยะทางได้มากทีเดียว

และที่ลืมเสียมิได้เลยนั่นคือ "คำพูดอันเปรียบประดุจวาจาประกาศิตของคนใกล้ตาย" หรือเฉียดใกล้ความตายมากที่สุด (อาจจะผ่านมาแล้วและรอดชีวิตมาได้) เพราะเมื่อมียมทูตมาฉุดคร่าวิญญาณของเขาไป วินาทีนั้นเขาย่อมจะรู้ซึ้งถึงสิ่่งที่เป็นแก่นและความหมายอันแท้จริงของชีวิตNo comments:

Post a Comment