18.12.11

:: โกงความตาย ::


จงโผบิน...
แ้ม้ตึกสูงพังครืนลงกับตา
แม้แผ่นฟ้่าทลายลง ณ ตรงหน้า
แม้ภูผาขวางกั้นตั้งตระหง่าน
แม้พายุมรสุมร้ายแรงเข้าถาโถม
แม้ลมโหมจะกัดกร่อนใจให้ด้านชา
แม้แดดจ้าจะแผดเผาเข้าใบหน้า
แม้ดวงตาจะปนเลือดจนเหือดแห้ง
แม้แรงล้าระรวยอ่อนหายใจริน
แม้สองขาทรุดยากจะยกย่ำก้าวข้ามไป
แม้หยัดยืนผ่านแสงไฟในโดษดื่นเพียงลำพัง
จงโบกโบยโจนถลาแม้สุดโพ้นฟ้าตะวันออกไกล.

No comments:

Post a Comment