18.12.11

:: สิ่งแปลกปลอม ::


"ปัญหา" เป็นได้ทั้งจุดจบและประสบการณ์อันมีค่า

No comments:

Post a Comment