2.12.11

:: สิ้นสำเนียงเพียง ณ เสียงลมปาก ::


คำพูดเพียง 1 คำ 
อาจแปลได้หลายความหมาย

คำพูดเพียง 1 คำ 
ใช้กับเหตุการณ์ ต่างกรรม ต่างวาระ ต่างช่วงเวลา ความหมายก็เปลี่ยนไปแล้ว

คำพูดเพียง 1 คำ 
ใช้กับคนหนึ่ง ๆ ย่อมจะแตกต่างออกไปอีก

คำพูดเพียง 1 คำ 
คนพูดเหมือนกันแต่สื่อความหมายออกมาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้

No comments:

Post a Comment