12.12.11

:: ผู้ชนะสิบทิศ ::


หากคุณเห็นด้วยกับทุกคน
พยักหน้ากับทุกคำตอบที่ได้รับ
ก็ไม่จำเป็นต้องมีคุณอีกต่อไป...


No comments:

Post a Comment