2.12.11

:: ความเรียบง่ายงดงามที่สุด ::


ม่มีอะไรธรรมดา เท่ากับการเป็นคนธรรมดา
ความไม่ธรรมดา คือ การอยากเป็นเพียงคนธรรมด.

No comments:

Post a Comment