4.12.11

:: เรื่องที่ยังเล่าไม่จบ ::


ตราบใดที่ชายคนนึงยังจะมีความสำคัญต่อวัน ๆ นึง
ตราบใดที่วันสำคัญวันนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไป
ตราบใดที่ยังต้องการให้ชายคนนั้นปรากฏตัวในวันนั้นเสมอ ๆ
ตราบใดที่ผู้ชายคนหนึ่งยังจะมีบทบาทในฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัว
ตราบใดที่ผู้ชายคนนึงยังจะมีนิยามให้เปรียบเสมือนเป็นดังเสาหลักของบ้าน
ตราบใดที่ผู้ชายคนนั้นยังจะมีความรับผิดชอบในภาวะของการเป็นผู้นำ
ตราบใดที่วันพร้อมหน้ากันยังจะต้องมีชายคนนั้น
ตราบใดที่ทุก ๆ วันจะต้องเรียกหาเมื่อไม่พบหน้า
ตราบใดที่วันธรรมดาจะต้องได้มาชิดใกล้สนิทสนม
ตราบใดที่ทุกย่างก้าวของสองเท้าน้อย ๆ ยังต้องการต้นแบบ
ตราบใดที่เค้าโครงใบหน้ายังต้องการหาความคล้ายเหมือน 
ตราบใดที่นามสกุลที่ยืมใช้ยังต้องการหาแหล่งที่มา
ฉันใด ก็ฉันนั้น ตราบใดที่ลูกยังต้องการพ่อ ก็ยังคงต้องมีพ่อสำหรับลูก

หากแต่การเป็นพ่อที่ดีนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง สังคมพยายามสะท้อนให้เห็นแต่ภาพครอบครัวที่สมบูรณ์ แต่นั่นลืมไปเสียสนิทเลยว่า ยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดตรงส่วนนี้่ (สภาพความเป็นจริงของสังคม) นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุอันเกิดมาจากความมักง่าย ไม่ประสีประสา ขาดการวางแผนครอบครัวของคนเหล่านั้น จึงส่งผลกระทบมาสู่ตัวของเด็กด้วย ซึ่งอนาคตจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า โดยคุณกำลังจะสร้างปัญหาซ้ำซ้อน แตกแขนงนำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ของสังคมตามมาอีกเป็นลูกโซ่คล้องเกี่ยวเชื่อมโยงกัน นั่นเพียงการขาดความรัก ความอบอุ่น ความเอาใจใส่ดูแล บกพร่องต่อหน้าที่ของคุณทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ ความยากจน การศึกษา อาชีพและรายได้ ฯลฯ จึงไม่มีความสามารถพอที่จะให้การอบรม สั่งสอน ปล่อยปละละเลยเ้ด็กส่วนนี้ให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองคนหนึ่งที่ดีของประเทศชาติได้ เด็กกลุ่มนี้จึงอาจถูกผลักเข้าสู่วังวนของยาเสพติด อาชญากรรม ปล้นชิงวิ่งราว ลักเล็กขโมยน้อย ไปจนถึงวงจรค้ามนุษย์ข้ามชาติเลยทีเดียว คงจะไม่เป็นการคิดในแง่ลบเกินไปนัก โดยสามารถเห็นได้ตามหน้าข่าว หนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง  จึงใคร่อยากจะให้เห็นความสำคัญของครอบครัวและหน้าที่ที่มีต่อสังคม ประเทศชาติ

หากคุณยังไม่มีความพร้อมเพียงพอสำหรับหน้าที่อันใหญ่หลวงเช่นนี้ หากจะลองคิดให้สุดโต่งน่ากลัวอีกสักนิดจะเห็นว่า นี่คือการผลิตอาชญากร ลูกเสือลูกจระเข้ออกมาโลดแล่น ลอยนอล เตรียมพร้อมสู่การสร้างปัญหาให้กับสังคมที่ตามมาอีกนับไม่ถ้วน เมื่อแสดงภาพออกมาดังนี้แล้วจะเห็นชัดเจนขึ้นว่า สถาบันครอบครัวมีความสำคัญเพียงไร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวอีกเช่นกัน ใช่จะมองเพียงเป็นเรื่องเล็ก ๆ ระหว่างคนสองคนได้อีกต่อไป

No comments:

Post a Comment