26.2.12

:: นักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไป รัฐบุรุษคิดถึงคนรุ่นต่อไป ::


วิวาทะติดปากที่มักจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง เรื่องการพูดถึงประเทศไทยในแง่บวก หรือในแง่ลบก็ตามแต่ ซึ่งมีหลากหลายที่มา โดยเฉพาะจากบรรดานักการเมืองในประเทศนี้ที่มักจะใช้วิวาทะกรรมตอบโต้ เสียดสีคู่ต่อสู้ ชนิดที่เรียกว่าเล่นการเมืองไปวัน ๆ กล่าววาจาโกหกพกลมจนหาความน่าเชื่อถือมิได้อย่างน่าเอือมระอาเป็นที่สุด อีกทั้งพลิกลิ้น ปลิ้นปล้อน กะล่อน ตอแหล ประดิษฐ์ถ้อยคำสำนวนโวหารให้ไพเราะจับใจประชาชนอยู่เสมอแท้จริงเขาเหล่านั้นกำลังดูถูกสติปัญญาประชาชนอย่างแนบเนียน ซึ่งคนไทยโดยมากนิยมเสพย์กันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปเสียแล้ว เป็นต้นว่า..

เรามาจากการเลือกตั้งของประชาชน : ฟังดูดีเหมือนประหนึ่งว่าเป็นความชอบธรรมของรัฐบาลนั้น ๆ ที่มาจากได้รับการลงคะแนนเสียงอันโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมของประชาชนตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญ แต่ในทางกลับกันผู้มักจะใช้วิวาทะนี้ต้องการให้ประชาชนผู้ลงคะแนนให้นั้น อย่าได้มีปากมีเสียง หยุด!คิด หยุดสงสัย ทักทวงต่อการกระทำอันใดที่รัฐบาลนั้นจะกระทำ เพราะได้ให้อำนาจเด็ดขาดในการเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารงานราชการแผ่นดินแล้วอย่างนั้่นหรือ! การปกครองด้วยเสียงส่วนใหญ่ในระบอบประชาธิปไตย เสียงข้างมากในรัฐสภา  และเสียงข้างน้อยต้องเคารพในเสียงข้างมากด้วยเช่นกัน แต่เราจะเรียกพวกเสียงข้างมากนี้ว่าความถูกต้องด้วยหรือไม่! อาจจะไม่ใช่เสมอไป..

คนไทยถ้าตั้งใจ...ไม่แพ้ชาติใดในโลก : ประโยคนี้เป็นสโลแกนสั้น ๆ สำหรับการบอกให้ทั้งโลกรับรู้ว่า หากคนไทยได้ลงมือ ลงแรง คิดจะทำสิ่งใดแล้วล่ะก็...ไม่แพ้ชาติไหนๆ ในโลกนี้แน่นอน เพียงแต่ที่เราไม่ทำ ก็เพราะเราไม่ทำก็เท่านั้นเอง เหตุผลสั้น ๆ เข้าใจง่าย คล้ายกับคนที่มักจะพูดว่าอย่างนั้นฉันก็ทำได้ แต่ฉันไม่ทำก็เท่านั้นเอง ถ้าฉันเกิดเอาจริงแล้วล่ะก็...! ส่วนมากจะพบประโยคนี้จากปากของผู้ที่ชอบโอ้อวด อวดอ้างตนเองหลังจากที่ผู้อื่นได้กระทำสิ่งใดๆ สำเร็จไปแล้ว ว่าแต่ฉันจะเอาจริงบ้างล่ะนะ..พี่ไทยเค้าหล่ะ!

และยังมีอีกหลายประโยคที่คนไทยมักใช้ยืนยันความเป็นตัวเอง(ความเป็นไทย) ด้านอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมอันสืบทอดกันมายาวนานไม่แพ้ชาติใด ๆ ในสามโลกนี้อีกเช่นกัน เช่น..

ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษ

ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ 

 คนไทยหรือเปล่า 

 ถ้าไม่...ก็ออกจากประเทศนี้ไปซะ


อ้่างอิง : ศัพท์การเมืองไทยร่วมสมัย
http://thaipolitionary.com

No comments:

Post a Comment